سلااام یه ایده دیگه برای تخم مرغ رنگی سفره هفت سین توی تخم مسلااام یه ایده دیگه برای تخم مرغ رنگی سفره هفت سین توی تخم مسلااام یه ایده دیگه برای تخم مرغ رنگی سفره هفت سین توی تخم مسلااام یه ایده دیگه برای تخم مرغ رنگی سفره هفت سین توی تخم م

سلااام یه ایده دیگه برای تخم مرغ رنگی سفره هفت سین توی تخم م

سلااام یه ایده دیگه برای تخم مرغ رنگی سفره هفت سین 😍 توی تخم مرغ شانسی مواد شمع و بریزید شکل تخم مرغ در بیاد ، بعد با گل خشک و کلی چیز دیگه میشه دیزاینش کرد

برو به منبع اصلی