‏نشانه های کمبود تغذیه در گیاهان: ✅ برگهای قدیمی زرد می شون ‏نشانه های کمبود تغذیه در گیاهان: ✅ برگهای قدیمی زرد می شون ‏نشانه های کمبود تغذیه در گیاهان: ✅ برگهای قدیمی زرد می شون ‏نشانه های کمبود تغذیه در گیاهان: ✅ برگهای قدیمی زرد می شون ‏نشانه های کمبود تغذیه در گیاهان: ✅ برگهای قدیمی زرد می شون ‏نشانه های کمبود تغذیه در گیاهان: ✅ برگهای قدیمی زرد می شون ‏نشانه های کمبود تغذیه در گیاهان: ✅ برگهای قدیمی زرد می شون

‏نشانه های کمبود تغذیه در گیاهان: ✅ برگهای قدیمی زرد می شون

. ‏های کمبود تغذیه در گیاهان: ✅ برگهای قدیمی زرد می شوند ✅ جوانه های جدید باز نمیشوند ✅رشد گیاه متوقف میشود ✅ گوشه‌ها و نوک برگ زرد شده و برگ‌های تازه بالغ شده می‌ریزند برای اینکه گیاهانتون دچار علایم ذکر شده نشوند ، ماهی دوبار آنها را با کودهای ارگانیک #پاورفید کوددهی کنید. جهت سفارش کود ارگانیک #پاورفید به پیج زیر مراجعه 👇👇👇👇 ‏@power.feed ‏@power.feed ‏ارسال به سراسر ایران ✅ راه های ثبت سفارش کود ارگانیک پاورفید ، انواع سم و قارچکش و انواع خاک: 🔴 آی دی اینستاگرام 🟠شماره تماس 🟢 شماره واتساپ 🔵 آی دی تلگرام #کوددهی #گیاهان_آپارتمانی #گلها #پتوس #زاموفیلیا #سانسوریا #حسن_یوسف #برگ_بیدی #دراسنا #گلخانه #سبز #ایران #آگلونما #دیفن_باخیا #پتوس #برگ_قاشقی #نخل_ماداگاسکار #گلدان_فلزی #پتوس_ابلق #ایران #تهران #گرکان #رشت #شیراز #اصفهان

برو به منبع اصلی