آستریاس ابلق هیبرید که از بذرهای گلخونه بوده کیفیت عالی قیم

🌵🌈 آستریاس ابلق هیبرید که از بذرهای گلخونه بوده. کیفیت عالی 🌈🌵 💵 قیمت : دویست هزار تومان 💵 📲 # 🚚 #ارسال_به_سراسر_ايران داریم 💜💛❤️💚 . #آستروفیتوم_ابلق #آستریاس_ابلق #آستریاس_نیشکی #آستریاس_ویتایپ #دکور #آستروفیتوم_کیکو #ژمینوهورستی #ژمینوفردریکی #خاک #بذر #گل #گلدان #پونک #تهران # #افوربیا #سرعوس

برو به منبع اصلی