تنگ گمبیل_سپیدان بخند بلندتر بخند تا عادت کنے بہ خندیدن دنیا

📷 تنگ گمبیل_سپیدان😍 🍁 بخند بلندتر بخند تا عادت کنے بہ خندیدن دنیا اونقدر هم کہ فکر مےکنے جدے نیست _______________________________________ #تنگ_گمبیل_فارس #تنگ_گمبیل #سپیدان #کوه #کوهنوردی #کوهستان #چشمه #رودخانه #طبیعتگردی #طبیعت_بکر #طبیعتگرد #طبیعت #طبیعت_زیبا #طبیعت_گردی #شیراز #گردشگری #تنگنوردی #کوله_پشتی #کوه #تفریحی #سفر #هوای_خوش #هوای_پاک #زاگرس_زیباست #زاگرس #پاییز #پاییزی #رنگارنگ #برگ #طبیعت_بدون_زباله

برو به منبع اصلی