- شوروم کنتراست داخلی و پنل های متحرک پروژه طراحی و نظارت ب

- شوروم کنتراست #فضای داخلی و پنل های متحرک پروژه طراحی و نظارت بر اجرا : شرکت مهندسین مشاور دَش موقعیت: بنی هاشم،تهران اجرا:name: Contrast showroom Design: Tehran,Bani hashem sq. #معماری #معماری_داخلی #معماری_مدرن #معماری_ایرانی #معماری_ایران #معماری_معاصر_ایران #modern #minimal #architecture #iranianarchitecture #iranianarchitect #zigzagfloor #zigzag #interior #retail

برو به منبع اصلی