مشکلات و بیماری های بنجامین ⬇⬇ ❗زخم های پنبه ای مانند روی س

🌱 مشکلات و بیماری های بنجامین . ⬇⬇ . ❗زخم های پنبه ای مانند روی ساقه و برگ مشاهده میشود: شپشک هستش و باید با سم کونفیدور سمپاشی بشه حتما . ❗برگها رنگ پریده و لکه های قهوه ای در زیر انها و ساقه مشاهده میشوند: با پنبه اغشته به سم حشره کش جذبی لکه ها را خیس کنید و یا هر دو هفته یکبار طبق دستور سمپاشی کنید تا علائم از بین بروند. ❗لکه های پهن و آبکی و سیاه روی برگهاست: قارچ عامل این بیماری است،خیس نمودن لکه ها با پنبه اغشته با اب صابون درمان این بیماری است. ❗برگها زرد شده و میریزند: ابیاری بیش از اندازه بوده،فاصله بین دو ابیاری را زیادتر کنید،اگر خاک گلدان باتلاقی شده زهکش را باز کنید. ❗️برگها زرد رنگ و سطح زیرین انها دارای تار عنکبوت است: کنه قرمز ریز عامل ان است،با سم حشره کش نفوذی هر دو هفته یکبار تا رفع علائم گیاه را سم پاشی کنید،تامین رطوبت در کاهش افت موثر است. ❗برگها سیاه شده اند:ذتماس با شیشه سرد پنجره باعث ان است،گلدان را از تماس با شیشه رها کنید. ❗برگها سالم و سبز هستند،ولی سقوط میکنند: نور کم است،گلدان را به روشنایی ببرید،کم ابی هم باعث این عارضه است،آبیاری را تنظیم کنید،بعضی مواقع سرد شدن ناگهانی اتاق و ابیاری با اب سرد علت ریزش برگ سبز است. ❗برگها خشک و شکننده هستند: هوای محیط گرم و خشک است،ابیاری را بیشتر کرده و غبارپاشی روزانه را فراموش نکنید. ❗برگهای جدید ریز و گیاه مریض به نظر میرسد: ریشه ها را بازدید کنید،ممکن است نیاز به گلدان بزرگتر باشد،در غیر این صورت تغذیه مصنوعی هر دو هفته یکبار و تعویض خاک های سطحی گلدان با خاک نو در رفع این عارضه کمک موثری می کند. . . . . #بنجامین #مشکلات_بنجامین #نگهداري_بنجامین #بنجامین_ابلق #بیماری_بنجامین #شرایط_نگهداری_بنجامین #گل #گل_و_گياه #گياهان_آپارتماني #گل_و_گياه_آپارتماني #نگهداري_گل_گياه #گل_گياه #شوشتر

برو به منبع اصلی