تایم‌لَپسِ دیدنیِ کاشتِ فلفل‌دلمه ❇ کاشت همه نوع صیفی‌جات ر

. 😍😍😍 تایم‌لَپسِ دیدنیِ کاشتِ فلفل‌دلمه ❇ کاشت همه نوع صیفی‌جات رو می‌تونید از اواخر اسفند شروع کنید. هم می‌تونید توی خزانه بکارید و بعد منتقل کنید به زمین زراعی، باغچه و گلدون و هم می‌تونید مستقیم بکارید جایی که می‌خواهید. تجربه‌ی کاشت کدوم سبزیجات و صیفی‌جات رو دارید؟ 🫑🌶🥒🥕🥬🧄🥔🧅 . 🍀 🍀 🍀 📹 #صیفی_جات #سبزیجات #سبزیکاری_آسان #سبزیکاری_در_آپارتمان #فلفل_دلمه #فلفل #فلفل_دلمه_رنگی

برو به منبع اصلی