سنگ‌نگاره باشکوه پیروزی شاهنشاه ایران و اَنیران شاهپور یکم س

📷 سنگ‌نگاره باشکوه پیروزی شاهنشاه ایران و اَنیران شاهپور یکم ساسانی بر امپراتوران روم در شهر باستانی بیشاپور_کازرون . پروپو‌کیوس تاریخنگار رومی در یادداشتهای روزانه خود که در 553 میلاد نوشته است میگوید : امروز نسخه اصلی(دست نوشته ی خودش) تاریخی را که نوشته ام و عنوانش را 《جنگها》 قرار داده ام به امپراطور روم یوستی نیانوس(ژوستینین یکم) دادم پس از مروری کوتاه گفت : گرچه به سود ما رومیان نیست و باعث تزلزل روحیه میشود ، اما جا داشت که می نوشتی ژوستینین عقیده دارد که در خون پارسیان (سربازان ایرانی) یک‌ماده اختصاصی وجود دارد که باعث میشود ترس نداشته باشند ، بی باک‌و مغرور باشند ، و تسلیم نشوند. اگر هم‌اسیر شوند بر خلاف سربازان سایر ملل در برابر فاتح زانو نزنند و عجز و لابه نکنند. با زور نمیتوان اسیر ایرانی را به بیگاری وادار کرد یا با شکنجه غرور و شخصیتش را شکست. من نمیدانم ایران چه آبی دارد که بذر نهایت میهن پرستی را در جان مردمش پرورش می دهد. _______________________________________ #چو_ایران_نباشد_تن_من_مباد #همه_جای_ایران_سرای_من_است #ایران_بزرگ #بیشاپور #تاریخ #تاریخی #تاریخ_ایران #تاریخ_کهن #تاریخ_جهان #باستان #ایران_باستان #جهان_باستان #ساسانیان #ساسانی #هنر_ساسانی #باستان_شناسی #کازرون #کوروش_کبیر #وطن #پارس #تمدن #ایران #فارس #تمدن_ایران #هخامنشیان #ساسانیان #توریستی #داریوش_کبیر #نوستالژی #قدیمی

برو به منبع اصلی