اولین باری که صدای سازت رو شنیدم و رقص دستانت موقع عشق بازی

اولین باری که صدای سازت رو شنیدم و رقص دستانت موقع عشق بازی با ساز رو دیدم، چند سالی از سنتور نوازیم می‌گذشت. یادم میاد وقتی تک نوازی شما رو دیدم، به خودم گفتم مگه کسی میتونه تا این اندازه با سازش خو بگیره و یکی بشه و منو با خودش ببره در اعماق وجودیم تا حدی که امروز هر زمان کنسرت شهر خاموش رو تصمیم میگیرم با گوش جان بشنوم، وقتی که به قطعه ی سوم میرسه، دیگه «من» در زمان حال زندگی نمیکنم. من با این قطعه زندگی کردم، خاطره ها دارم. وقتی در انتظار باران بودم این قطعه رو گوش دادم، وقتی میخواستم دلسرد بشم اینو گوش دادم. هم برام باران رو لذت بخش کردی و هم نگذاشتی دلسرد بشم، محبوبم. امروز که زادروزت هست، برایت عمری جاودانه میخواهم. می دانم که شدنیست، چون صدای سازت تا ابد در عالم هستی می‌ماند و رقص دستانت و حس بی نظیرت تنها مختص خودت است. جانِ جانان، استادِ جان آقا کلهر زاد روزت مبارک🧡💜 ______________ عکس و کپشن از دوست خوش ذوق dr.javadpoormousa

برو به منبع اصلی