آرام در گوشم گفت چه روزگار عجیبیست آیا او به معجزه ی عشق ایم

آرام در گوشم گفت چه روزگار عجیبیست😌 آیا او به معجزه ی عشق ایمان آورده بود؟ خوشبختی داشتن کسی است که بیشتر از خودش تــــــــــو را بخواهد… و بیشـــتر از تــــــــو… هیـــــــــــچ نخواهد و تــــــــــو ... برایش تـــــــمام زندگی باشی ! #خانه_شيك #چیدمان #لوستر #اباژور #شعمدان #ظروف_خاص #ظروف_چوبی_دستساز #ظروف_چوبی #ظروف_برنجی #شمع #پرده #ایکیا

برو به منبع اصلی