⚫ این دوستمون به کمک فشفشه و مقوا گوشیش رو به شکلی که مشاهد

. ⚫ این دوستمون به کمک فشفشه و مقوا گوشیش رو به شکلی که مشاهده می‌کنید عین یک راکت به پرواز دراورده 😀 حالت پرواز فعال 🎈 . لطفا با ما در با‌شید. . لینک کانال تلگرام در بخش بیوگرافی پیج قرار گرفته است. لطفا مارا در تلگرام حمایت کنید ☺️ . t.me/digitalworldiran Via: mr. ty YouTube channel

برو به منبع اصلی