آب وهوای مناسب برای کاشت گلابی آب و هوا و دما: گلابی در براب

🍐آب وهوای مناسب برای کاشت گلابی🍐 آب و هوا و دما: گلابی در برابر سرما از سیب حساس تر است ولی می تواند دمایی تا حدود منفی 30 درجه را تحمل کند. گلابی برای میوه دادن به یک دوره سرما نیاز دارند، گرمای زیاد هوا می تواند باعث بوجود آمدن بیماری آتشک شود. جوانه های گلابی به 600 تا 1500 ساعت دمای منفی هفت درجه است. ⁦☑️⁩خاک: خاک شنی لومی مناسب درختان گلابی است و این درختان خاک های سنگین و مرطوب را دوست نمی دارند. زهکشی خاک نقش زیادی در رشد این درخت خواهد داشت.  خاک بایستی عاری از نمک و آهک باشد. PH بیشتر از 7 مناسب نمی باشد. در خاک های آهکی با PH بالای7/5 به علت قلیاییت زیاد ناشی از آهک فعال و هم چنین در خاک های سنگین که دارای تهویه مناسبی نیستند، ریشه ضعیف شده و درختان مبتلا به زردی خواهند شد. ⁦☑️⁩نیاز متوسط درختان گلابی به آب بر حسب شرایط مختلف آب و هوا، نوع خاک، پایه و رقم بین 12-10 متر مکعب در آبیاری غرقابی و 8-5 متر مکعب در آبیاری قطره‌ای در سال می باشد. ⁦☑️⁩آبیاری: نیاز به آبیاری زیادی برای درخت گلابی نیست. آبیاری بیش از حد سبب ریزش برگ های آن می شود و خشکی نیز گیاه را پژمرده می کند. در طول دوران رشد 2 نوبت آبیاری در هفته #کود_پتاس #کشاورزی_نوین #کشاورزی_مدرن #کشاورزی_آنلاین #سبزینه_مارال #کود #کشاورزی #باغبانی #باغداری_نوین #باغ #گیاه #درختان #گلابی #فسفات #آبیاری #آموزش #آهن #🍐 #🌱

برو به منبع اصلی