سلام نماز و روزه هاتون قبولِ حق باشه عزیزان کلی عکس داریم ایسلام نماز و روزه هاتون قبولِ حق باشه عزیزان کلی عکس داریم ایسلام نماز و روزه هاتون قبولِ حق باشه عزیزان کلی عکس داریم ایسلام نماز و روزه هاتون قبولِ حق باشه عزیزان کلی عکس داریم ایسلام نماز و روزه هاتون قبولِ حق باشه عزیزان کلی عکس داریم ایسلام نماز و روزه هاتون قبولِ حق باشه عزیزان کلی عکس داریم ای

سلام نماز و روزه هاتون قبولِ حق باشه عزیزان کلی عکس داریم ای

سلام نماز و روزه هاتون قبولِ حق باشه عزیزان 🤲 کلی عکس داریم این چند روز از سفارشات خوشمزه شما که هنوز وقت نکردم براتون آپلود کنم 🤗 میخوام یه تشکر جانانه کنم از حسن انتخاب شما عزیزان و لطفی که همیشه به ما دارید 😍 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 سینی میوه : 300 هزار سینی مزه : 500 هزار سینی 15 تایی الویه قیفی : 150 هزار سینی 45 تایی فینگر ( دلمه ، سمبوسه گوشت ، کلاب ژامبون و پنیر ) : 360 هزار و...... 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #kolbe_finger #fingerfood #finger_food #فینگرفود #فینگرفود_سرد #کلبه_فینگر #کلاب_ژامبون_و_پنیر #فینگرفود_سرد #الویه #سینی_فینگرفود #سینی_میوه #دلمه_برگ_مو #افطاری #سمبوسه_گوشت #نذری #ماه_رمضان

برو به منبع اصلی

Sina Sepehrni در لیست : فینگر فود