: یک قفل ساده و کاربردی در مزارع و دامداری‌ها ‏Credit: Unkno

: یک قفل ساده و کاربردی در مزارع و دامداری‌ها . . . . . . ‏Credit: Unknown ‏For Credit/Removal, please DM . لذّت دامپروری در پیج مزرعه گلستان . . . . #قفل #ایده #دستساز #دست_ساز #فنی #مهندس #جوشکاری #درب_پنجره #نرده #حصار #باغ #مزرعه #کشاورز #دامدار #گوسفند #بز #fans #sheepfarm #farm #agriculture #ideas

برو به منبع اصلی