با والکیری آشنا شوید ، روباتی که توسط ناسا طراحی و توسعه یافته است

با ربات Valkyrie آشنا شوید ، که توسط ناسا طراحی و ساخته شده است. آنها امیدوارند که در آینده نزدیک آن را برای اهداف اکتشاف فضا به فضا بفرستند. منبع ویدئو: # ربات # رباتیک # بوستونروبوتیک # مکاترونیک # هوش مصنوعی # آموزش ماشین # آموزش عمیق # ماشین # کامپیوتر # ربات انسان # فناوری # فناوری # علم # ربات عشق # ربات # عشق # شبکه های عصبی # شبکه های عصبی # ربات ها # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتن # بوتون # robotik # robótica # مهندسی # الکترونیک #newtech # نوآوری #ai

برو به منبع اصلی