کمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدارکمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدارکمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدارکمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدارکمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدارکمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدارکمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدار

کمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدار

کمال الدین یا شمس الدین محمد وحشی بافقی یکی از شاعران نامدار سده ی دهم ایران است که در سال 939 ه .ق در شهر بافق چشم به جهان گشود.قصیده،غزل،مثنوی و ترکیب بندهای او مشهور و دلنشین است.خانه ی وحشی بافقی به دلیل زیبایی در معماری و ابزار فراوانی که درآن وجود دارد،گردشگران زیادی را به خود جذب میکند و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.این خانه بصورت چهار وجهی ساخته شده است. یکی فرهاد را در بیستون دید ز وضع بیستونش باز پرسید ز شیرین گفت در هر سو نشانی ست به هر سنگی ز شیرین داستانی است منظومه ی شیرین و فرهاد این شاعر،عاشقانه است.

برو به منبع اصلی