اکنون می توانید در حین حرکت از خود محافظت کنید! - تمیز کردن

Now اکنون می توانید در حین حرکت از خود محافظت کنید! 😱 - 🌐 در هر مکان ، در هر زمان تمیز کنید 🌐 پاک کردن دست ها فقط با یک تلگراف SanitizerSQUEEZY فاصله دارد. فقط قبل از خروج از خانه روزانه آن را پر کنید و دیگر هرگز با دستهای آلوده گیر نکنید! هر فشار هر بار مقدار مناسب را آزاد می کند. اکنون سفارش دهید: sanitizersqueezy.com - # مهندسی # مکانیک # علوم # فناوری # مهندسی # صنایع # صنایع # صنعت_تکنیک # موسسه # کانادا # جدید # شگفت انگیز # گیگیزموز # مهندسی لوله # مهندسی ابزارها

برو به منبع اصلی