: تماس بگیرید فروش قوچ دورگ رومانف وزن حدود80-85 کیلوگرم سن

: تماس بگیرید فروش قوچ دورگ رومانف وزن حدود80-85 کیلوگرم سن بیست ماهه تلفن تماس دامدار آمل مازندران . . . . . . . . . . . این پست یک آگهی تبلیغاتی است ما در خرید شما منافع یا مسئولیتی نداریم #مازندران #آمل #بابل #دامداران #دامداری #میش #قوچ #رومانف #گله #گوسفند_زل #گوسفند_افشاری #بره #افشاربرولا #جنگلی #ساری #sheepsheep #sheepherding #farming #ewe #ram

برو به منبع اصلی