طریقه ی نصب برای این کار کافی است سه سیم حامل جریان فازھا را

طریقه ی نصب برای این کار کافی است سه سیم حامل جریان فازھا را از سه کانال مجزای رله عبور داده و ترمینال ھای ١5 و ١6 را در مدار فرمان کنتاکتور به صورت سری قرار دھیم از ترمینال ١٨ میتوان برای دستگاھھای ھشدار دھنده ھنگام قطع استفاده کرد تغذیه دستگاه توسط دو ترمینال a1 و a2 انجام میشود . توجه :  جھت عبور جریان از داخل کانالھا تاثیری در کارکرد کنترل بار  ندارد 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ⚫ نظرتون درباره این پست چیه؟ ◀️زیر همین پست برام بفرست. ❤لایک فراموش نشه❤ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ . Insta: ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ #محافظ_جان #ایمنی #برقکار #الکترونیک #الکتریک #صنعت #bargh230 #donyaeamoozesh

برو به منبع اصلی