چشمه زیبای تنگ خانی_سیخ دارنگون تنگ خانی در منطقه سیاخ دارنگ

🎥 چشمه زیبای تنگ خانی_سیخ دارنگون . تنگ خانی در منطقه سیاخ دارنگون شیراز قرار دارد. برای رفتن به آنجا باید از شیراز جاده بوشهر را در پیش گرفت و با دیدن تابلو سیاخ دارنگون وارد جاده ساخ دارنکون شد ‌. . چشمه های فراوان و پر آب، غارها و درختان کیالک و گردو از جاذبه های تنگه های خانی و دارنگون در این منطقه است. . جاذبه‌ها و شرایط آب و هوایی این منطقه به گونه ای است که هر هفته جمعه گروههای گردشگری و به خصوص کوهنوردی به ارتفاعات این منطقه صعود می‌کنند. . فیلم ارسالی از #شیراز #فارس #طبیعت #کوهمره #کوهمره_سرخی #طبیعتگردی #طبیعت_فارس #خدایا_سپاس #زندگی_زیباست #ایران #خاطره #عشق #گردشگری #توریستی #ایرانگردی #سفر #آرامش #زندگی #fars #shiraz #travel #beautiful #tour #tourist #nature #iran

برو به منبع اصلی