‌ ‌فصل جدید لوگوی جدید همراه‌ مکانیک جدید و کلی اتفاقات خوب

‌. ‌جدید... لوگوی جدید... همراه‌ مکانیک جدید... و کلی اتفاقات خوب که تو راهه در ورای هر تغییری، احساسات و ارزش‌های نهفته‌ای وجود دارد که احتمالا زیبا‌ترینِ آن‌ها "امید" باشد. امید به روزهای خوب‌تر و زیباتر و همراه‌تر شدن هرچه بیشتر با مخاطبان عزیز همراه‌ مکانیک... . ما در همراه‌مکانیک، همواره به دنبال تغییرات اثربخش و سازنده هستیم و این اثربخشی را مدیون اعتماد شماییم. اعتمادی که همواره مهم‌ترین ارزش همراه‌ مکانیک بوده است. . اما این نوجامه‌گی، رنگ و بوی دیگری دارد. این نو شدن، سرآغاز فصلِ جدیدی است در حرکت ما به سوی افق‌های روشن، اهداف بزرگ‌تر، تخصص بیشتر و حرکت به سوی کمال ... . در این تحول، همراه ما باشید؛ پیله‌ها شکافته شدند؛ فصل، فصلِ پروانه شدن است. #تغییر_لوگو @officialhamrahmechanic

برو به منبع اصلی